GREMIS, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 02772-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Zámek Žďár na ulici Bezručova u domu č. p. 107 zemní práce v souvislosti s realizací stavby vodního díla „Žďár nad Sázavou – ul. Bezručova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu ocel DN 20, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GREMIS, s.r.o., se sídlem Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 15544451

Datum nabytí právní moci: 10. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 353.31 KB

Obsah

Sdílejte