GREENPORT group s.r.o. – rozhodnutí ve věci podezření ze spáchání správního deliktu

Číslo jednací: 11635-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny, nebyl v období ode dne 18. srpna 2016 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GREENPORT group s.r.o., se sídlem Klapkova 1874/83, 182 00 Praha, IČO: 03794768

Datum nabytí právní moci: 29. 11. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 360.12 KB

Obsah

Sdílejte