GREEN PROJECT s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 08189-7/2017-ERU

Účastník řízení se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. června 2016 v obci Dobrovice, strojním mechanismem zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Modernizace a revitalizace dětského hřiště mateřské školy", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, čímž porušil zákaz poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČO: 27195783

Datum nabytí právní moci: 7. 11. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon