Green Lights s.r.o. – rozhodnutí k neplnění zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 10157-9/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241330226 v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost neposkytl ve stanovené lhůtě požadované podklady a informace, zda dodává plyn chráněným zákazníkům ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb., a kopie dokladů prokazujících způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na nadcházející období chráněným zákazníkům ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 a ustanovení § 11 odst. 7 písm. a) nebo b) výše citované vyhlášky, dopustil správního deliktu dle ustanovení § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Green Lights s.r.o., se sídlem Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9, IČO: 28224680

Datum nabytí právní moci: 15. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 654.28 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon