GRANITOL akciová společnost - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 08340-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 4 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310202960 a licence na rozvod tepelné energie č. 320202959, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na  ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GRANITOL akciová společnost, se sídlem Partyzánská 464, 793 05 Moravský Beroun, IČO: 00012114

Datum nabytí právní moci: 15. 9. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon