GONSCHI s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 10701-9/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dobřany na ulici Sokolovská u domu č. p. 394 práce související s odstraněním závad z revize hromosvodu, při kterých došlo zemnící tyčí k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost  GONSCHI s.r.o., se sídlem, Smrková 16, 301 00 Plzeň, IČ: 279 87 973

Datum nabytí právní moci: 22. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 831.14 KB

Obsah

Sdílejte