GETEC ENERGIE AG – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 12493-4/2016-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 7. října 2016, č. j. 10222-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 05417.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GETEC ENERGIE AG, se sídlem Expo Plaza 10, 305 39 Hannover, Spolková republika Německo

Datum nabytí právní moci: 7. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 215.92 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon