GEOSTAV CZECH a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08865-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. ledna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Roztoky u Prahy na ulici Na Valech u domu č. p. 1399 zemní práce v souvislosti se stavbou díla „Splašková kanalizace ulice Wolkerova, Na Valech, Pod Řivnáčem Roztoky", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GEOSTAV CZECH a.s., se sídlem Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5, IČ: 45273588

Datum nabytí právní moci: 21. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 591.01 KB

Obsah

Sdílejte