Číslo jednací: 03779-4/2011-ERU

Účastník řízení dne 25. května 2010 prováděl v ulici Školní u č. p. 3240, katastrální území Boršov u Kyjova, okres Hodonín, v ochranném pásmu nízkotlakého plynárenského zařízení zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti tohoto zařízení s následným únikem zemního plynu, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost GASPRO, spol. s r.o., se sídlem Na Drahách 728, 686 04 Kunovice, IČ: 25517252

Datum nabytí právní moci: 18. 1. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 274.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon