GASKO, spol. s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 01126-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Týnec nad Labem v ulici Vodárenská u č. p. 152 zemní práce související se stavbou „Kanalizace v Týnci nad Labem – 1. stavba, Kanalizace v Týnci nad Labem – 2. stavba" a při výkopových pracích pomocí zemního stroje došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GASKO, spol. s.r.o., se sídlem Klejnarská 155/IV, 280 02 Kolín IV, IČ: 45146454

Datum nabytí právní moci: 17. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 681 KB

Obsah

Sdílejte