GASCO spol. s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 03784/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. prosince 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Zámrsk, Janovičky, katastrální území Janovičky u Zámrsku, u domu č. p. 31 zemní práce, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GASCO spol. s.r.o., se sídlem Dělnická 384, 530 03 Pardubice, IČ: 150 49 035

Datum nabytí právní moci: 13. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 357.94 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon