GAMA stavby s.r.o. – rozhodnutí k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky a nízkotlakého plynovodu PE DN 110 při provádění zemních prací

Datum

Číslo jednací: 07079-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. listopadu 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Čechovice u Prostějova, v ulici Luční, u domu č. p. 6, zemní práce spočívající ve výkopu rýhy nezbytné pro zhotovení odpadního potrubí pro garáž se sociálním zázemím, při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky a nízkotlakého plynovodu PE DN 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost GAMA stavby s.r.o., se sídlem Dr. Mičoly 293/13, 796 07 Držovice, IČ: 29288193

Datum nabytí právní moci: 19. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 530.85 KB

Obsah

Sdílejte