Fyzická osoba – Rozhodnutí k dodržování práv a povinností držitelů licencí

Číslo jednací: 08363-12/2016-ERU

Vedené správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle § 9 odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném v době spáchání potencionálního správního deliktu, bylo dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích ve smyslu ust. § 67 a násl. správního řádu, zastaveno.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.79 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon