Fyzická osoba – Rozhodnutí k dodržování práv a povinností držitelů licencí

Číslo jednací: 01749-6/2017-ERU

„Účastníkovi řízení byla uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil porušením § 11 odst. 1 písm. c) energetického zákona, a to tím, že nesplnil povinnost držitele licence zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, a to tím, že nedoložil Energetickému regulačnímu úřadu podklad osvědčující a prokazující, že zajišťuje, že k výkonu licencované činnosti používá technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami."

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 28. 4. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.44 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon