FREATA Corporation s.r.o., – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06627-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jeseník nad Odrou, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FREATA Corporation s.r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava, IČ: 03516024

Datum nabytí právní moci: 9. 8. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon