FERTGAS Handels GmbH – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Datum

Číslo jednací: 12494-3/2016-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 10. října 2016, č. j. 10225-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 67616.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FERTGAS Handels GmbH, se sídlem Jacquingasse 51/2, 1030 Vídeň, Rakouská republika

Datum nabytí právní moci: 21. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 206.76 KB

Obsah

Sdílejte