FERT a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí pravdivých a úplných informací a podkladů k žádosti o udělení licence na výrobu elektřiny

Číslo jednací: 07730/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111016700 poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé a neúplné informace a podklady, když k žádosti o udělení licence na výrobu elektřiny pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby uvedl a doložil Energetickému regulačnímu úřadu dne 29. listopadu 2010 výchozí revizní zprávu, z níž je zřejmé, že celkový instalovaný elektrický výkon provozovny „FVE – FERT a.s.", neboť se skládá ze 107 ks fotovoltaických panelů typu CNPV-280P, výrobce CNPV Solar Power SA, avšak uvedená provozovna se k tomu datu ve skutečnosti skládala ze 135 ks fotovoltaických panelů typu CNPV-280P, výrobce CNPV Solar Power SA, a celkový instalovaný elektrický výkon provozovny byl tak ve výši, čímž porušil povinnost stanovenou v ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost FERT a.s., se sídlem, P. Bezruče 447/14, 392 01 Soběslav II, IČ: 260 31 931

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.24 MB

Obsah

Sdílejte