Fakultní nemocnice Brno – rozhodnutí k měření, vyhodnocování a účtování dodávky tepelné energie podle údajů měřicího zařízení, které nebylo ve vlastnictví poskytovatele

Číslo jednací: 06412-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v období nejméně od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 jako držitel licence na rozvod tepelné energie v rámci cenové lokality „Brno – Bohunice, Jihlavská 20/340" v rozporu s ustanovením § 78 odst. 1 energetického zákona odběrateli Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, měřil, vyhodnocoval a účtoval dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů a údajů měřicího zařízení, které nebylo v jeho vlastnictví a nemohl je na svůj náklad udržovat a pravidelně ověřovat správnost měření, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Fakultní nemocnice Brno, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – Bohunice, IČ: 65269705

Datum nabytí právní moci: 1. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 483.36 KB

Obsah

Sdílejte