EZCARAY s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03052-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Lovčičky u domu č. p. 175 zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Kanalizace a ČOV Lovčičky", při kterých došlo prostřednictvím ručního nářadí (krumpáče) k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EZCARAY s.r.o., se sídlem Křižíkova 2989/68a, 612 00 Brno, IČ: 29193982

Datum nabytí právní moci: 10. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 293.63 KB

Obsah

Sdílejte