EZCARAY s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01530-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Neslovice, v ulici V Uličce, u nemovitosti č. p. 98 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Neslovice - kanalizace", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EZCARAY s.r.o., se sídlem Křižíkova 2989/68a, 61200 Brno, IČ 29193982

Datum nabytí právní moci: 3. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 368.51 KB

Obsah

Sdílejte