eYello CZ, k.s. – rozhodnutí o zpřístupnění spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružené služby dodávky plynu na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružené služby dodávky zemního plynu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky

Datum

Číslo jednací: 02213-11/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách od blíže neurčené doby nejméně do dne 8. prosince 2015 v rámci výkonu licencované činnosti obchod s elektřinou uvedl v ceníku za sdružené služby dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí pro domácnosti účinném ode dne 1. ledna 2014 určeném široké veřejnosti a pro všechna distribuční území, celkovou cenu za odebranou elektřinu a služby, která zahrnovala cenu za odebranou elektřinu v nízkém a vysokém tarifu jak bez daně z přidané hodnoty, tak s DPH, a stálý měsíční poplatek jak bez DPH, tak s DPH, avšak neobsahovala informaci o stálých měsíčních platbách, informaci o regulovaných platbách a informace o poplatcích a daních z elektřiny, čímž porušil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružené služby dodávky elektřiny na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružené služby dodávky elektřiny, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, a od blíže neurčené doby nejméně do dne 8. prosince 2015 v rámci výkonu licencované činnosti obchod s plynem v uvedl ceníku za sdružené služby dodávky zemního plynu pro zákazníky kategorie domácnost účinném ode dne 1. ledna 2014 určeném široké veřejnosti a pro všechna distribuční území, celkovou cenu za odebraný plyn a služby, která zahrnovala cenu za odebraný zemní plyn jak bez DPH, tak s DPH, stálý měsíční poplatek jak bez DPH, tak s DPH, avšak neobsahovala informaci o stálých měsíčních platbách, informaci o regulovaných platbách a informace o poplatcích a daních ze zemního plynu, čímž porušil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružené služby dodávky plynu na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružené služby dodávky zemního plynu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost eYello CZ, k.s., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 25054040

Datum nabytí právní moci: 25. 8. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.36 MB

Obsah

Sdílejte