EVT Stavby s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04154-2/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v průběhu realizace stavby „Rozšíření kanalizace Šenov" při provádění zemních prací zaměstnanci účastníka řízení s využitím strojního mechanizmu (bagru KOMATSU) na adrese Na Šimšce 533 ve městě Šenov pro rozšíření kanalizace došlo dne 6. prosince 2013 k poškození plynárenského zařízení – středotlaké plynovodní přípojky DN 32, porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně podle § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766 Datum nabytí právní moci: 10. 5. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 869.27 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon