EVT Stavby, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 06722-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vendolí u domu č. p. 84 strojně zemní práce, jako zhotovitel stavby „kanalizace Vendolí", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

EVT Stavby, s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766

Datum nabytí právní moci: 25. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 370.84 KB

Obsah

Sdílejte