EVT Stavby s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00964-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Šenov, v ulici Větrná u č. p. 950 zemní práce související se stavbou vodního díla „Rozšíření kanalizace Šenov" a při hloubení výkopu pomocí zemního stroje došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766

Datum nabytí právní moci: 16. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 672.1 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon