EUROVIA CS, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05997-7/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Líně, strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Datum nabytí právní moci: 24. 8. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 945.64 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon