EUROVIA CS, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08162-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. června 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Náchodě na ulici Partyzánská u domu č. p. 232, zemní práce související se stavbou „Oprava části MK Partyzánská ul. - panelka Náchod", při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození ocelového nízkotlakého plynovodu DN 50 a dne 13. srpna 2013 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Hradci Králové na ulici Kladská u domu č. p. 130, zemní práce související se stavbou „Stavební úpravy silnice II/308 Hradec Králové – Slatina, ul. Kladská", při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924

Datum nabytí právní moci: 17. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 891.25 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon