EUROVAT - ASISTANCE spol. s r.o. – rozhodnutí o neregistrování účastníka na trhu

Číslo jednací: 03401/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. d) energetického zákona, jakožto držitel licence na distribuci elektřiny č. 120705691 (v postavení provozovatele distribuční soustavy), nebyl nejméně v období od 8. dubna 2008 do 1. dubna 2016 registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EUROVAT - ASISTANCE spol. s r.o., se sídlem Na Hrázi 1452, 755 01 Vsetín, IČO: 27784517

Datum nabytí právní moci: 23. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon