EURO FER HOLDING s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05051-6/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 16. října 2015 v obci Olbramovice, okres Znojmo, v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy strojním mechanizmem zemní práce související se stavbou „Kanalizace a ČOV Branišovice, Bohutice a Olbramovice ", při kterých došlo k poškození podzemního kabelového vedení nízkého napětí, a tím k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EURO FER HOLDING s.r.o., se sídlem Záhumenice 569/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno,  IČO: 03076288

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2017

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon