ENES spol. s r.o. – rozhodnutí k zahájení výkonu licencované činnosti před dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence

Datum

Číslo jednací: 03286-6/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310504712 a licence na rozvod tepelné energie č. 320504713 zahájil v období nejméně od 1. ledna 2013 doposud výkon licencované činnosti spočívající ve výrobě a distribuci tepelné energie ze zdroje tepelné energie ve vlastnictví účastníka řízení umístěného v provozovně „Kotelna na pozemku p. č. st. 546" na adrese Častonická, 270 23 Křivoklát, do čtyř odběrných míst na adrese Častonická 226, 227, 228 a 229, Křivoklát, ve vlastnictví čtyř společenství vlastníků jednotek, a to aniž by Úřad požádal o změnu rozhodnutí o udělení licence na výrobu a rozvod tepelné energie, čímž rozšířil stávající počet provozoven uvedených na předmětných licencích o provozovnu „Kotelna na pozemku p. č. 546" a zahájil výkon licencované činnosti v této provozovně přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu a rozvod tepelné energie, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ENES spol. s r.o., se sídlem Topinkova 1137, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 46352155

Datum nabytí právní moci: 22. 5. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.96 MB

Obsah

Sdílejte