Energy produkt plus s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnost dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky

Datum

Číslo jednací: 04983-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona v rámci lokality „Závidkovice" v provozovně „BPS Závidkovice" neúčtoval dodávku tepelné energie v období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013 svému odběrateli, společnosti VVM Závidkovice s.r.o., podle údajů vlastního měřicího zařízení, nýbrž na základě vzájemného smluvního cenového ujednání, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Energy produkt plus s.r.o., se sídlem Závidkovice 54, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 26011921

Datum nabytí právní moci: 12. 6. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 570.27 KB

Obsah

Sdílejte