ENERGON Dobříš, s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07355-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. července 2013 v katastrálním území Hostín u Vojkovic u domu č. p. 131 zemní práce na stavbě díla „Hostín u Vojkovic, TS Na Plácku, DTS, kVN, kNN Hostín u Vojkovic", kdy prokopnutím krumpáčem došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, čímž došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ENERGON Dobříš, s.r.o., se sídlem Dobříš 1665, 263 01 Dobříš, IČ: 25727362

Datum nabytí právní moci: 16. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 503.14 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon