Energo Strakonice, s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí pravdivých a úplných informací a podkladů nezbytných pro výkon zákonem stanovených oprávnění

Číslo jednací: 11413-6/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona jako držitel licence na rozvod tepelné energie neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu pravdivé a úplné informace a podklady nezbytné pro výkon jeho zákonem stanovených oprávnění, když v Technickém výkaze za rok 2010 v cenové lokalitě „Strakonice" uvedl o 38 GJ vyšší hodnotu nakoupeného množství tepelné energie, než byla skutečnost podle faktur od dodavatelů tepelné energie, a v Technickém výkaze za rok 2010 v cenové lokalitě „Strakonice" uvedl na úrovni předání „pro centrální přípravu TUV na CSV" o 391 GJ vyšší hodnotu dodaného množství tepelné energie a tržby o 180 131 Kč nižší než byla skutečnost podle faktur vystavených odběratelům, a na úrovni předání „ze sekundárních rozvodů" uvedl o 522 GJ méně tepelné energie a tržby o 20 255 Kč nižší než byla skutečnost podle faktur vystavených odběratelům, se dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Energo Strakonice, s.r.o., se sídlem Povážská 524, 386 01 Strakonice, IČ: 25171585

Datum nabytí právní moci: 12. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 824.62 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon