ENERGO-MARKET s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Datum

Číslo jednací: 05189-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovených lhůtách požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

ENERGO-MARKET s.r.o., se sídlem V zářezu 902/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 24767115

Datum nabytí právní moci: 8. 7. 2021

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 534.14 KB

Obsah

Sdílejte