Energie2, a.s. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti poskytnout spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny a zemního plynu informaci tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu

Datum

Číslo jednací: 17562-7/2012-ERU

Účastník řízení při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny a zemního plynu minimálně v období od 1. ledna 2012 do 4. září 2012 tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu, a to označit své produkty ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Energie2, a.s., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, IČ: 28874773

Datum nabytí právní moci: 22. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.07 MB

Obsah

Sdílejte