Energie s Rozumem, s.r.o., - rozhodnutí k užití agresivní obchodní praktiky

Číslo jednací: 07535-7/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 věty druhé téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku.

Informace o účastníkovi řízení:

Energie s Rozumem, s.r.o., se sídlem Moravská 935, 282 01 Český Brod, IČO: 04317360

Datum nabytí právní moci: 3. 11. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte