Energie Domova s.r.o. – rozhodnutí k neplněním zákonem stanovené povinnosti

Datum

Číslo jednací: 04111-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že jako držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvu ze dne 18. ledna 2017 označenou jako Žádost o poskytnutí informací a podkladů dle § 15a energetického zákona, doručenou mu dne 28. ledna 2017a opakovanou výzvu ze dne 13. února 2017 označenou jako Opakovaná žádost o poskytnutí informací a podkladů dle § 15a energetického zákona, doručenou mu dne 23. února 2017 ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Energie Domova s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 01917021

Datum nabytí právní moci: 3. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 391.05 KB

Obsah

Sdílejte