ENERGIE CZ s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti poskytnout podklady a informace

01.11.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 09957-9/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 240404439 v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost ze dne 29. července 2016 označenou jako „Žádost o poskytnutí podkladů a informací", č. j. 08029-1/2016-ERU, jež byla účastníku řízení doručena dne 29. července 2016, neposkytl ve stanovené lhůtě, tj. do 31. srpna 2016, požadované podklady a informace, konkrétně sdělení, zda dodává plyn chráněným zákazníkům ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů, a kopie dokladů prokazujících způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na nadcházející období chráněným zákazníkům ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 a ustanovení § 11 odst. 7 písm. a) nebo b) výše citované vyhlášky, dopustil správního deliktu dle ustanovení § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ENERGIE CZ s.r.o., se sídlem Fortna 225, 271 01 Nové Strašecí, IČO: 27077187

Datum nabytí právní moci: 15. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 651.95 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon