ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 11613-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. června 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Březina (okres Brno - venkov), zemní práce, při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu PE DN 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČO: 43420222

Datum nabytí právní moci: 25. 11. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte