Číslo jednací: 06466-6/2012-ERU

Účastník řízení dne 13. října 2011 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení za pomoci strojní mechanizace rozšiřování pilotního vrtu protlaku takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti nízkotlakého ocelového plynovodu dimenze DN 125, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ELSPOL spol. s r.o., se sídlem Mírová 563, 739 31 Řepiště, IČO: 42767857
Datum nabytí právní moci: 1. 10. 2012

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 436.13 KB

Obsah

Sdílejte