ELROM v.o.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 12331-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 27. května 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Suchomasty, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ELROM v.o.s., se sídlem č. p. 75, 267 26 Všeradice, IČO: 62413741

Datum nabytí právní moci: 9. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 358.13 KB

Obsah

Sdílejte