ELPRO VIA s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 12268-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ELPRO VIA s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 545/41, 627 00 Brno, IČO: 29283591

Datum nabytí právní moci: 23. 1. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 213.87 KB

Obsah

Sdílejte