ELPE s.r.o. – rozhodnutí k poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00123-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 10. července 2014 v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy v katastrálním území obce Jihlava, v ulici Na Bělidle na parcele č. 1950/55 zemní práce související s realizací stavby „Stavba vodovodní přípojky v délce cca 22 m, stavba přípojky splaškové kanalizace v délce cca 19 m, stavba areálové dešťové kanalizace a stavba areálových rozvodů NN na poz. p. č. 1950/55, 1950/43k. ú. Jihlava, za účelem připojení objektu na poz. p. č. 1950/40 k. ú. Jihlava při ulici Na Bělidle 5646/5a v Jihlavě", při kterých došlo k poškození dvojitého podzemního kabelového vedení nízkého napětí, resp. kabelu AYKY 3x120+70 mm2, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ELPE s.r.o., se sídlem Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov, IČ: 49050494

Datum nabytí právní moci: 16. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 573.67 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon