ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. - rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 07540-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že  v rozporu s ust. § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona prováděl dne 13. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Sušici, nábřeží Jana Seitze u domu č.  p. 137 zemní práce související s realizací stavby „Sušice, Mánesova, nábřežní – kabel NN", kdy při provádění výkopových prací prostřednictvím zemního stroje (pásového bagru) došlo k poškození plynovodní přípojky dn, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu i mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o., se sídlem Písecká 283, 386 01 Strakonice, IČ: 47239034

Datum nabytí právní moci: 29. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 500.97 KB

Obsah

Sdílejte