Elektroprojekt-Morava, s.r.o. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání poškozující elektrizační soustavu

Číslo jednací: 11066-15/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl zemní práce, při kterých poškodil zařízení elektrizační soustavy, čímž nesplnil svou povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Elektroprojekt-Morava, s.r.o., se sídlem Řepčínská 302/10, 779 00 Olomouc, IČO: 28571576

Datum nabytí právní moci: 22. 5. 2019   

Ke stažení

Obsah

Sdílejte