Elektroprogres Hranice, spol. s r. o. – rozhodnutí k poškození nízkotlakého plynovodu IPE DN 63 při provádění zemních výkopových prací

Číslo jednací: 02194-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 19. července 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hranice, ulice Havlíčkova č. p. 136, zemní výkopové práce související s výstavbou díla „Hranice, Pod Křivým, Králová, NNK, číslo stavby IV-12-8007606 (trvalý travní porost) a 2093/19 (trvalý travní porost) v kat. území Hranice" s využitím strojního mechanizmu (bagr typu KUBOTA KX101), přičemž došlo k poškození nízkotlakého plynovodu IPE DN 63 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Elektroprogres Hranice, spol. s r. o., se sídlem Mostní 689, 753 01 Hranice  − Město, IČ: 45196541

Datum nabytí právní moci: 20. 3. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 717.47 KB

Obsah

Sdílejte