Elektropřístroj s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 10061-8/2017-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem, ve věci podezření ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. b) energetického zákona za období od 1. ledna 2016 do 31. března 2016 měsíčně nezpracovával a nepředával operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů dodávek a potřebné údaje k uplatnění ceny za systémové služby a ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Elektropřístroj s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 1955/19, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 49356313

Datum nabytí právní moci: 21. 3. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon