Elektromontáže Nepraš s.r.o. – rozhodnutí k uložení pokuty

Datum

Číslo jednací: 01480-17/2018-ERU

Za spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, ze kterého byl účastník řízení uznán vinným výrokem I. Rozhodnutí č. j. 01480-7/2018-ERU se ukládá pokuta ve výši 95 000 Kč.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Elektromontáže Nepraš s.r.o., se sídlem Otročín 96, 364 01 Toužim, IČO: 29068258

Datum nabytí právní moci: 14. 6. 2019

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte