ElektroMocek s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 08572-9/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení činnost, v důsledku které došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ElektroMocek s.r.o., se sídlem Dukelská třída 992, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 27544621

Datum nabytí právní moci: 13. 3. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 273.55 KB

Obsah

Sdílejte