Elektro H + H, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11538-3/2015-ERU

Účastník řízení, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vejprnice, na ulici Okružní, u nemovitosti č. p. 493 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Vejprnice, dvojdomky č. k. 137/2, kNN", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Elektro H + H, s.r.o., se sídlem, Rokycanská 61/173, 31200 Plzeň, IČ 25241371

Datum nabytí právní moci: 21. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 575.69 KB

Obsah

Sdílejte