EKOZIS spol. s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 01528-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Zábřeh, na ulici Oborník, u č. p. 610/2 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. Fáze, Město Zábřeh - rekonstrukce a doplnění kanalizace", při kterých došlo k poškození nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky DN 70, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EKOZIS spol. s r. o., se sídlem Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, PSČ 78901, IČ 41031024

Datum nabytí právní moci: 17. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 375.13 KB

Obsah

Sdílejte